Fikirleriniz bizim için çok önemli.

Sizden gelen önerilere büyük önem veriyoruz…
 1. Bugün Raporları
  1. Bugün Raporları
   • Bugün yapılacak görevle
   • Bugün ödenecek kendi çekimiz ve senedimiz listesi
   • Bugün takip edilecek ciro edilen çek ve senet listesi
   • Bugün teslim edilecek alınan sipariş listesi
   • Bugün teslim alınacak verilen sipariş listesi
   • Bugün ödenecek alım fatura listesi
   • Bugün tahsil edilecek satış fatura listesi
 2. Kasa Raporları
  1. Kasa fişi dökümü
   • İki tarih arası kasaya göre ve dövize göre ve işlem tipini göre listesini verir.
  2. Kasa durumu
   • Kasaların bugünkü son durumu ve aylık borç alacak bakiye şeklinde verir.
  3. Kasa ekstresi
   • İki tarih arasında kasaya göre yapılan işlerin dökümünü verir.
  4. Ödeme dengesi
   1. İlk tarihe göre kasa ve banka durumu
   2. İki tarih arasında
    • Ödenecek fatura,
    • Tahsil edilecek fatura,
    • Tahsil edilecek Çek-Senet,
    • Ödenecek Çek-Senet,
    • Borç ve alacak dekontları (vadesi girilmiş),
    • Görevlerdeki tahsil ve ödenecek işleri listeler ve en son ne kadar nakit para kalacağın raporunu verir.
 3. Cari Raporları
  1. Cari hesap ekstresi
   • İki tarih arası carini ekstresini verir.
  2. Toplu cari hesap ekstresi
   • İki tarih arası toplu cari hesap hareketini alabilirsiniz
  3. Cari Borç-Alacak listesi
   1. Cari hesapların borç ve alacak listesini
    • Cari türü
    • Plasiyer adı
    • Özel kodlara göre
    • Alacak, borç ve bakiyesizlere göre liste verir.
  4. Dövizli Borç-Alacak raporu
   • Tablo şeklinde toplam Dövizli Borç-Alacak raporunu verir.
  5. Cari alacak listesi
   • Alacaklı cari listesini verir.
  6. Dekontlar listesi dökümleri
   • İki tarih arası fiş türüne göre dekontların listelenmesi verir.
  7. Cari Borç-Alacak tarih itibariyle
   • Borçlu cari listesini verir.
  8. Borç takip raporu
   • Vadesi gelen borçların gün itibariyle kaç gün geciktiğini hesaplar.
  9. Cari sadakat raporu
   • Carinin kaç gündür hesabını hareket görmediği.
   • Cariye kaç gündür hiç satış yapılmadığını gösterir.
  10. Cari listesi
   • Cari listesini verir.
  1. İki tarih arası yapılan işler
   • Alış faturası
   • Satış faturası
   • Çek tahsil ödeme
   • Yapılan tahsilat, ödemeler
   • Yapılan masrafları gösterir.
  1. Yapılan masraf listesi
   • İki Tarih arası yapılan masraf listesini verir.
   • Cari türü masraf olanları verir.
  2. Toplam masraf
   • İki tarih arası yapılan toplam masraf listesini verir.
  3. Cari bakiye iki tarih arası
   • Carilerin iki tarih arasındaki bakiyesini gösterir.
  4. Ciro listesi
   • İki tarih arası carilerin türüne göre ciro listesini verir.
   • Cariler toplam tahsilat ve ödeme listesi.
  5. Plasiyer toplam tahsilat ve ödeme listesi
   • Plasiyerin iki tarih arası toplam tahsilat cirolarını verir.
  6. İki tarih arası en fazla mal alan listesi
   • İki tarih arası en fazla mal alan firmaların cirosuna göre listeler.
  7. BA-BS listeleri
   • BA – BS icin gerekli verileri verir.
  8. Cariler özet rapor
   • Carilerin özet olarak yaptığı işleri listeler.
  9. Plasiyer ciro listesi
   • Plasiyere göre ciro listesini verir.
  10. Plasiyer özet rapor (özel)
   • Plasiyer özet olarak yaptığı işleri listeler. (faturalarda kdv hariçtir)
   • Plasiyer tahsilat listesi.
   • İki tarih arası plasiyer baglı carilerin tahsilat listesini verir.
   • Plasiyer prim ayrıntılı.
   • Plasiyer prim ayrıntılı olarak listeler.
 4. Stok Raporları
  1. Stok listesi
   • Stokların listesini verir.
  2. Stok fiyat dökümü
   • Stokların fiyat listesini döker.
  3. Depolara göre stok durum Raporu
   • Depolara göre stokların mevcudunu verir.
  4. Ayrıntılı stok satış raporu
   • İki tarih arasında depo bazında ve il bazında ayrıntılı stok satış raporu.
  1. Stok ciro listesi
   • Stok toplam giren çıkan listesi.
   • Stok toplam ciro listesini verir.
  2. Envanter raporu özet
   • O tarihteki stok durumunu ve değerini verir.
  3. Envanter raporu ayrıntılı
   • O tarihteki stok durumunu ve değerlerini
   • Eldeki ürünlerinin hangi faturalardan kaldığını listesini verir.
  4. Envanter raporu fiyat listesine göre
   • Belirtilen tarihe kadar envanter raporu verir.
  5. Plasiyer Satış
   • Plasiyere göre satış listesini verir. Grup bazında da ayrıştırılabilir.
  6. Satılmayan stok listesi
   • Satılmayan stokların kaç gündür satılmadığını gösterir.
  7. İki tarih arası stok hareketi
   • İki tarih arası stok hareketlerini listeler.
  8. Stok ciro grafiği
   • Stokların grubuna,özelkodlara göre grafiğini gösterir
  9. Depo Giriş-Çıkış
   • Depoya göre iki tarih arası stok giriş-çıkış listesini verir.
  10. Hesabın grup bazında alışları
   • Hesabın grup bazında alış ve kârlarını görmek içindir.
  11. Carinin stoğa göre satışlarımız
   • Carinin iki tarih arasında toplam hangi stoğu kaça aldığı ve ne kadar kar ettiğimizi verir.
  12. Stoğa göre kar satışlarımız
   • İki tarih arasında toplam hangi stoğu kaça aldığı ve ne kadar kar ettiğimizi verir.
  13. Stoğun cariye göre satışlarımız
   • İki tarih arası bir stoğun kimlere ne kadardan ve ne kadar kar edildiğini gösterir
  14. Carinin stoğa göre alışlarımız
   • Carinin iki tarih arasında toplam hangi stoğu kaça aldığı ve ne kadar kar ettiğimizi verir
  15. Stok seri numaraları
   • Stok seri nolarını listeler
 5. Fatura Raporları
  1. Alış fatura dökümü.
   • Alış fatura dökümünü verir.
  2. Satış fatura dökümü
   • Satış fatura dökümünü verir.
  3. Fatura özet aylık rapor
   • Faturaları cinsine göre aylık tablo raporu verir..
   • Kdv iskonto ÖTV ayrıntılı verir.
  4. Fatura kârı
   • Fatura kârını verir..
  5. Vadeli satış fatura dökümü
   • Faturaların vadesine göre döküm yapar.
  6. Fatura kalem listesi
   1. Stokları listeleyerek toplayarak listeyi verir.
    • İki tarih arası
    • Satıcı bazında
    • İki fatura arası toplam listeyi verir.
  7. İrsaliye raporu
   1. İki tarih arası irsaliye listesi
    • İki tarih arası faturalanmamış irsaliye listesini verir.
   2. İki tarih arası detaylı fatura
    • İki tarih arası detaylı fatura listesini verir.
   3. İki tarih arası detaylı irsaliye dökümü
    • İki tarih arası detaylı irsaliye listesini verir.
   4. Kdv raporu
    • İki tarih arası KDV raporunu verir.
   5. Fatura kapatmaya göre grafik
    • Fatura kapatmaya göre grafiksel oran şeklinde rapor dökülebilir
 6. Sipariş Raporu
  1. Alınan sipariş dökümü
   • İki tarih arası alınan siparişlerin listesini verir.
   • Sipariş durumuna göre listelenebilir.
  2. Verilen sipariş dökümü
   • İki tarih arası verilen siparişlerin listesini verir.
   • Sipariş durumuna göre listelenebilir.
  3. Bekleyen sipariş dökümü
   • İki tarih arası alınan siparişlerin listesini verir.
   • Kalem kalem toplayarak listeyi verir.
  4. Bekleyen verilen sipariş dökümü
   • İki tarih arası verilen sipariş listesini verir.
   • Kalem kalem toplayarak listeyi verir.
 7. Çek Senet Raporu
  1. Portföydeki müşteri çeki
   • Portföyümizde bulunan müşteri çeklerini listeler.
  2. Portföydeki müşteri senedi
   • Portföyimizde bulunan müşteri senetlerini listeler.
  3. Kendi çekimiz
   • Kendi yazdığımız çeklerimizin listesini verir.
  4. Kendi Senedimiz
   • Kendimize ait dışarıya verdiğimiz senetlerimizin listesini verir.
  5. Aylara göre çek-senet raporu
   • Aylara göre çek-senet listesini verir.
  6. İki tarih arasında çek-senet raporu
   • İki tarih arası çek senet listeler
   • Türüne göre
   • Durumuna göre
   • Toplamını
   • Ayrıntılı listeler.
 8. Banka Raporları
  1. Banka dökümü
   • Bankaların son durumlarını verir.
  2. Banka işlem dökümü
   • Banka işlem dökümü ayrıntılı.
  3. Banka İcmal
   • Bankaların son durumu tablo şeklinde verir.
 9. Diğer Raporlar
  1. Adres listesi
   • Adres listesini verir.
  2. Kar-zarar tablosu
   • Bugün itibariyle kar zarar durumunu verir.
  3. Görevler listesi
   • Durumuna
   • Görev Sahibine
   • İki Tarih arası göre verir.
  4. Kullanıcı takibi
   • Kayıtların hangi kullanıcı tarafında oluşturulduğunu ve değiştirildiğini tarih zaman bilgileri ile verir.

 
Kurumsallığa ilk adımı, fatura ve ödemelerinizi takip etmeye başlayarak atabilirsiniz.
Copyright © 2015 Nanosoft