indir

[insert_php]
################################################################################

### İNDİRİLECEK DOSYA ADI GELİYORSA (İKİNCİ AŞAMA) SAYAÇ İŞLEMLERİ + İNDİRME

### Not: verimticari.com/download/___indir_* dosyaları sayaç + kütüktür

### Not: indirilmeyen dosyanın sayaç + kütük dosyası yoktur

################################################################################

if ($_GET[Indirilecek_Dosya])

{

### fiziksel yol / sanal yol

$Fiziksel_Yol = “/home/verimtic/public_html/download/downloadEnterprise/”;

$Sanal_Yol = “http://www.verimticari.com/download/downloadEnterprise/”;

### indirilecek dosya adını sabitle

$Indirilecek_Dosya = $_GET[Indirilecek_Dosya];

### indirilecek dosya için sayaç dosyası

$Dosya_Sayac = $Fiziksel_Yol . “___indir_sayac_$Indirilecek_Dosya”.”.txt”;

### indirilecek dosya için kütük dosyası

$Dosya_Kutuk = $Fiziksel_Yol . “___indir_kutuk_$Indirilecek_Dosya”.”.txt”;

### indirilecek dosya ve diğerleri için ORTAK kütük dosyası

$Ortak_Kutuk = $Fiziksel_Yol . “___indir_kutuk_ortak”.”.txt”;

### indirilecek dosya adını sabitle

$Indirilecek_Dosya = $Sanal_Yol . $_GET[Indirilecek_Dosya];

### sayaç oku

$Sayac_Sayi = Dosya_Oku ($Dosya_Sayac);

### sayaç sayısını 1 artır

$Sayac_Sayi = $Sayac_Sayi + 1;

### yeni sayaç saysını dosyaya yaz

Dosya_Yaz ($Sayac_Sayi, $Dosya_Sayac);

### dosya kütüğü ve ortak kütük için istemci bilgileri hazırla

$Bilgi_IP = getenv(“REMOTE_ADDR”);

$Bilgi_Isletim_Sistemi_Tarayici = $_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’];

$Bilgi_Tarih_Saat = date(‘d.m.Y H:i:s’);

$Bilgi_Toplu = “$Bilgi_Tarih_Saat – $Bilgi_IP – $Indirilecek_Dosya – $Bilgi_Isletim_Sistemi_Tarayici \n”;

### dosya kütüğü ve ortak kütük

Dosyaya_Ekle ($Bilgi_Toplu, $Dosya_Kutuk);

Dosyaya_Ekle ($Bilgi_Toplu, $Ortak_Kutuk);

### indirilecek dosyaya gönder

header(“Location: $Indirilecek_Dosya”);

}

################################################################################

### İNDİRİLECEK DOSYA ADI GELİ-Mİ-YORSA (BİRİNCİ AŞAMA) FORM OLUŞTUR

### işletim sistemi – indirilecek dosya eklemesi / düzenlemesi için

### 0001, 0002, 0003 alanlarında değişiklik yapılır.

### Not: bu alanlardaki satır sayısı eşit olmalıdır.

### [Dosya_Adi] değişkeni verimticari.com/download klasörü içindeki dosya adıdır

################################################################################

else

{

### 0001 – işletim sistemi listesini oluştur (fonksiyondan dönen PHP adı)

$IS_Liste[Kisa_Ad_32][] = “Windows NT 5.1”;

$IS_Liste[Kisa_Ad_64][] = “Windows NT 5.1”;

$IS_Liste[Kisa_Ad_32][] = “Windows NT 6.0”;

$IS_Liste[Kisa_Ad_64][] = “Windows NT 6.0”;

$IS_Liste[Kisa_Ad_32][] = “Windows NT 6.1”;

$IS_Liste[Kisa_Ad_64][] = “Windows NT 6.1”;

$IS_Liste[Kisa_Ad_32][] = “Windows NT 6.2”;

$IS_Liste[Kisa_Ad_64][] = “Windows NT 6.2”;

$IS_Liste[Kisa_Ad_32][] = “Windows NT 6.3”;

$IS_Liste[Kisa_Ad_64][] = “Windows NT 6.3”;

$IS_Liste[Kisa_Ad_32][] = “Windows NT 10.0”;

$IS_Liste[Kisa_Ad_64][] = “Windows NT 10.0”;

### 0002 – kullanıcının anlayabileceği ad

$IS_Liste[Uzun_Ad_32][] = “Windows XP (32 bit)”;

$IS_Liste[Uzun_Ad_64][] = “Windows XP (64 bit)”;

$IS_Liste[Uzun_Ad_32][] = “Windows Vista (32 bit)”;

$IS_Liste[Uzun_Ad_64][] = “Windows Vista (64 bit)”;

$IS_Liste[Uzun_Ad_32][] = “Windows 7 (32 bit)”;

$IS_Liste[Uzun_Ad_64][] = “Windows 7 (64 bit)”;

$IS_Liste[Uzun_Ad_32][] = “Windows 8 (32 bit)”;

$IS_Liste[Uzun_Ad_64][] = “Windows 8 (64 bit)”;

$IS_Liste[Uzun_Ad_32][] = “Windows 8.1 (32 bit)”;

$IS_Liste[Uzun_Ad_64][] = “Windows 8.1 (64 bit)”;

$IS_Liste[Uzun_Ad_32][] = “Windows 10 (32 bit)”;

$IS_Liste[Uzun_Ad_64][] = “Windows 10 (64 bit)”;

### 0003 – işletim sistemi için kurulum dosyasının adı

$IS_Liste[Dosya_Adi_32][] = “nsverimenterprisesqlinstall_2008r2_x86.msi”;

$IS_Liste[Dosya_Adi_64][] = “nsverimenterprisesqlinstall_2008r2_x64.msi”;

$IS_Liste[Dosya_Adi_32][] = “nsverimenterprisesqlinstall_2008r2_x86.msi”;

$IS_Liste[Dosya_Adi_64][] = “nsverimenterprisesqlinstall_2008r2_x64.msi”;

$IS_Liste[Dosya_Adi_32][] = “nsverimenterprisesqlinstall_2008r2_x86.msi”;

$IS_Liste[Dosya_Adi_64][] = “nsverimenterprisesqlinstall_2008r2_x64.msi”;

$IS_Liste[Dosya_Adi_32][] = “nsverimenterprisesqlinstall_2012s2_x86.msi”;

$IS_Liste[Dosya_Adi_64][] = “nsverimenterprisesqlinstall_2012s2_x64.msi”;

$IS_Liste[Dosya_Adi_32][] = “nsverimenterprisesqlinstall_2012s2_x86.msi”;

$IS_Liste[Dosya_Adi_64][] = “nsverimenterprisesqlinstall_2012s2_x64.msi”;

$IS_Liste[Dosya_Adi_32][] = “nsverimenterprisesqlinstall_2012s2_x86.msi”;

$IS_Liste[Dosya_Adi_64][] = “nsverimenterprisesqlinstall_2012s2_x64.msi”;

### işletim sistemini sabitle

$Isletim_Sistemi = $_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’];

##############################################################################

### açıklama yap dosya indirme formu aç

##############################################################################

echo
(”

 

 

 

 

 

 

Verim Ticari

 

 

“);

##############################################################################

### listedekileri döngüye sokarak

##############################################################################

### eğer 32 bit sistem ise

if (!stristr($Isletim_Sistemi, “WOW64”) && !stristr($Isletim_Sistemi, “x64”) && !stristr($Isletim_Sistemi, “Win64”))
{
for ($i = 0; $i < count($IS_Liste[Kisa_Ad_32]); $i++)
{
### değişken adlarını sabitle

$Kisa_Ad = $IS_Liste[Kisa_Ad_32][$i];
$Uzun_Ad = $IS_Liste[Uzun_Ad_32][$i];
$Dosya_Adi = $IS_Liste[Dosya_Adi_32][$i];

### eğer 32 bit sistem ise

if (stristr($Isletim_Sistemi, $Kisa_Ad))
{
###oluştur

//echo “$Uzun_Ad (İşletim sisteminiz için önerilen)”;

### seçili olanı sabitle

$Secili_Olan = $Kisa_Ad;
}
}
}

### eğer 32 bit sistem ise

if (stristr($Isletim_Sistemi, “WOW64”) || stristr($Isletim_Sistemi, “x64”) || stristr($Isletim_Sistemi, “Win64”))
{
for ($i = 0; $i < count($IS_Liste[Kisa_Ad_64]); $i++)
{

### değişken adlarını sabitle

$Kisa_Ad = $IS_Liste[Kisa_Ad_64][$i];

$Uzun_Ad = $IS_Liste[Uzun_Ad_64][$i];

$Dosya_Adi = $IS_Liste[Dosya_Adi_64][$i];

### eğer 32 bit sistem ise

if (stristr($Isletim_Sistemi, $Kisa_Ad))

{

###oluştur

//echo “$Uzun_Ad (İşletim sisteminiz için önerilen)”;

### seçili olanı sabitle

$Secili_Olan = $Kisa_Ad;

}

}

}

### diğer bütün seçenekleri döngü ile yazdır

for ($i = 0; $i < count($IS_Liste[Kisa_Ad_32]); $i++)

{

### değişken adlarını sabitle

$Kisa_Ad = $IS_Liste[Kisa_Ad_32][$i];

$Uzun_Ad = $IS_Liste[Uzun_Ad_32][$i];

$Dosya_Adi = $IS_Liste[Dosya_Adi_32][$i];

### ikinci kez mesaj için işlem yap

if (!stristr($Isletim_Sistemi, “WOW64”) && !stristr($Isletim_Sistemi, “x64”) && !stristr($Isletim_Sistemi, “Win64″) && $Secili_Olan == $Kisa_Ad)
{
$Secim_Mesaji = ” (İşletim sisteminiz için önerilen)”;
echo “$Uzun_Ad$Secim_Mesaji”;
}
else
{
unset ($Secim_Mesaji);
echo “$Uzun_Ad$Secim_Mesaji”;
}

if($i < count($IS_Liste[Kisa_Ad_64]))
{

### değişken adlarını sabitle

$Kisa_Ad = $IS_Liste[Kisa_Ad_64][$i];

$Uzun_Ad = $IS_Liste[Uzun_Ad_64][$i];

$Dosya_Adi = $IS_Liste[Dosya_Adi_64][$i];

### ikinci kez mesaj için işlem yap

if ((stristr($Isletim_Sistemi, “WOW64”) || stristr($Isletim_Sistemi, “x64”) || stristr($Isletim_Sistemi, “Win64″)) && $Secili_Olan == $Kisa_Ad)
{
$Secim_Mesaji = ” (İşletim sisteminiz için önerilen)”;
echo “$Uzun_Ad$Secim_Mesaji”;
}
else
{
unset ($Secim_Mesaji);
echo “$Uzun_Ad$Secim_Mesaji”;
}

}

}

##############################################################################

### formu kapat

##############################################################################

echo

(”

 

 

 

“);

}

################################################################################

# diske kayıtlı bir dosyayı okur, metnini döndürür

################################################################################

function Dosya_Oku ($dosya)

{

$baglan = fopen (“$dosya”, ‘r’);

$boyut = filesize(“$dosya”)+1;

$oku = fread ($baglan, $boyut);

fclose($baglan);

return $oku;

}

################################################################################

# verilen metni belirtilen dosyaya kopyalar, dosya boyutunu döndürür

################################################################################

function Dosya_Yaz ($metin, $dosya)

{

if (!file_exists($dosya)) touch($dosya);

if (file_exists($dosya)) unlink($dosya);

$baglan=fopen($dosya, “w”);

fwrite($baglan, $metin);

fclose($baglan);

return filesize($dosya);

}

################################################################################

# verilen metni belirtilen dosyaya ekler, dosya boyutunu döndürür

################################################################################

function Dosyaya_Ekle ($metin, $dosya)

{

if (!file_exists($dosya)) touch($dosya);

$baglan=fopen($dosya, “a”);

fwrite($baglan, $metin);

fclose($baglan);

return filesize($dosya);

}

[/insert_php]

Ön Muhasebe Programı, Ticari Programlar

 
Kurumsallığa ilk adımı, fatura ve ödemelerinizi takip etmeye başlayarak atabilirsiniz.
Copyright © 2015 Nanosoft